skip to main content

Vol 5, No 1 (2022): Law, Development & Justice Review

Table of Contents

Articles

Yudhitiya Dyah Sukmadewi, Kartika Widya Utama

| Language: ID | DOI: 10.14710/ldjr.v5i1.14054
Received: 11 Apr 2022; Published: 18 Apr 2022.
1-9

Arnita Febi Maharani, islamiyati islamiyati, budi santoso

| Language: ID | DOI: 10.14710/ldjr.v5i1.15000
Published: .
10-23

Ery Agus Priyono, Katya Nabila Saka Birauti

| DOI: 10.14710/ldjr.v5i1.15003
Published: 8 May 2022.
24-43

Suradi Suradi

| DOI: 10.14710/ldjr.v5i1.15004
Published: 6 May 2022.
44-46

Suparno Suparno

| Language: ID | DOI: 10.14710/ldjr.v5i1.15020
Published: 8 May 2022.
47-59