skip to main content
Published: 10-10-2020
Total Articles:
(including Editorial)
14
Total Authors: 44
Universitas Diponegoro
Universitas Kristen Satya Wacana
Fakultas Sains dan Matematika Universitas Diponegoro
Fakultas Sains dan Matematika Universitas Diponegoro
Universitas Brawijaya
Fakultas Sains dan Matematika

Volume 5, Nomor 2, Tahun 2020

Cover Page
Buletin Anatomi dan Fisiologi, Volume 5, Nomor 2, Tahun 2020

Table of Contents

Articles

Fajriyah Rizki Nazila, Tyas Rini Saraswati, Silvana Tana

| Language: ID | DOI: 10.14710/baf.5.2.2020.90-95
Published: 10 Oct 2020.
90-95

Fransisca Natalia Avianti, Tyas Rini Saraswati, Silvana Tana

| Language: ID | DOI: 10.14710/baf.5.2.2020.96-102
Published: 10 Oct 2020.
96-102

Erma Prihastanti, Sri Haryanti

| Language: ID | DOI: 10.14710/baf.5.2.2020.103-108
Published: 10 Oct 2020.
103-108

Dara Puspita Jati Windoro, Kasiyati Kasiyati, Muhammad Anwar Djaelani, Sunarno Sunarno

| Language: ID | DOI: 10.14710/baf.5.2.2020.109-118
Published: 10 Oct 2020.
109-118

Dewi Prabawaningrum, Sri Kasmiyati, Anggara Mahardika

| Language: ID | DOI: 10.14710/baf.5.2.2020.119-128
Published: 10 Oct 2020.
119-128

Eka Wahyu Cahya Ningrum, Sri Isdadiyanto, Siti Muflichatun Mardiati

| Language: ID | DOI: 10.14710/baf.5.2.2020.129-137
Published: 10 Oct 2020.
129-137

Relita Aprisa, Endah Dwi Hastuti, Sri Widodo Agung Suedy

| Language: ID | DOI: 10.14710/baf.5.2.2020.138-146
Published: 10 Oct 2020.
138-146

Jefri Saputro, Nintya Setiari, Yulita Nurchayati, Munifatul Izzati

| Language: ID | DOI: 10.14710/baf.5.2.2020.147-156
Published: 10 Oct 2020.
147-156

Winda Arini, Sri Isdadiyanto, Agung Janika Sitasiwi

| Language: ID | DOI: 10.14710/baf.5.2.2020.157-165
Published: 10 Oct 2020.
157-165

Nadya Aulia Azhari, Munifatul Izzati, Endang Saptiningsih

| Language: ID | DOI: 10.14710/baf.5.2.2020.166-173
Published: 10 Oct 2020.
166-173

Himmatul Ulya, Rejeki Siti Ferniah, Sri Darmanti

| Language: ID | DOI: 10.14710/baf.5.2.2020.174-182
Published: 10 Oct 2020.
174-182

Siti Umi Shofiyatin, Sri Darmanti, Sri Widodo Agung Suedy

| Language: ID | DOI: 10.14710/baf.5.2.2020.183-189
Published: 10 Oct 2020.
183-189

Teguh Suprihatin, Sri Rahayu, Muhaimin Rifa'i, Sri Widyarti

| Language: ID | DOI: 10.14710/baf.5.2.2020.190-197
Published: 10 Oct 2020.
190-197

Harmigita Putri Fitriani, Endah Dwi Hastuti, Erma Prihastanti

| Language: ID | DOI: 10.14710/baf.5.2.2020.198-205
Published: 10 Oct 2020.
198-205