Vol 2, No 3 (2018)

Table of Contents

Articles

Maudi Siti Sarah Nazibah, Karno Karno, Dwi Retno Lukiwati
PDF
199-205
Ika Fatikah, Dwi Retno Lukiwati, Budi Adi Kristanto
PDF
206-212
Aris Wahyu Utomo, Adriani Darmawati, Sutarno Sutarno
PDF
213-220
Vidia Pangestika, Karno Karno, Budi Adi Kristanto
PDF
221-228
Nyoman Adhitya Putra Dewangga, Dwi Retno Lukiwati, Budi Adi Kristanto
PDF
229-234
Velly Dontor Nahampun, Florentina Kusmiyati, Budi Adi Kristanto
PDF
235-243
Ria Safitri, Eny Fuskhah, Karno Karno
PDF
244-247
Pramudito Pramudito, Karno Karno, Eny Fuskhah
PDF
248-253
Reza Mas Indrawan, Yafizham Yafizham, Sutarno Sutarno
PDF
254-260
Awang Ghosypea, Sutarno Sutarno, Sutarno Sutarno, Florentina Kusmiyati, Florentina Kusmiyati
PDF
261-268
Furri Kurnia Husna, Susilo Budiyanto, Sutarno Sutarno
PDF
269-274
Khilmi Nur Cholisoh, Susilo Budiyanto, Eny Fuskhah
PDF
275-280