Vol 2, Nomor 2: (November 2019)

Journal of Holistic Nursing and Health Science Volume 2, Number 2 (November 2019) was published on 29 November 2019.

Table of Contents

Articles

Muhammad Rofi'i, Bambang Edi Warsito, Agus Santoso, Sarah Ulliya

Views: 333 | | Language: ID | DOI: 10.14710/hnhs.2.2.2019.1-9
Received: 10 Sep 2019; Accepted: 10 Nov 2019; Published: 29 Nov 2019.
PDF
1-9

Ilma Widiya Sari, Mateus Sakundarno Adi, Megah Andriany

Views: 131 | | Language: ID | DOI: 10.14710/hnhs.2.2.2019.10-16
Received: 10 Aug 2019; Accepted: 5 Nov 2019; Published: 29 Nov 2019.
PDF
10-16

Rais Sholeh, Agrina Agrina, Safri Safri

Views: 96 | | Language: ID | DOI: 10.14710/hnhs.2.2.2019.17-25
Received: 5 Jul 2019; Accepted: 30 Oct 2019; Published: 29 Nov 2019.
PDF
17-25

Fitria Handayani

Views: 166 | | Language: ID | DOI: 10.14710/hnhs.2.2.2019.26-32
Received: 1 Aug 2019; Accepted: 5 Nov 2019; Published: 29 Nov 2019.
PDF
26-32

Chaidirman Chaidirman, Diah Indriastuti, Narmi Narmi

Views: 3341 | | Language: ID | DOI: 10.14710/hnhs.2.2.2019.33-41
Received: 10 Jul 2019; Accepted: 5 Nov 2019; Published: 29 Nov 2019.
PDF
33-41

Akhmad Yanuar Fahmi

Views: 303 | | Language: ID | DOI: 10.14710/hnhs.2.2.2019.42-47
Received: 10 Aug 2019; Accepted: 5 Nov 2019; Published: 29 Nov 2019.
PDF
42-47

Prita Adisty Handayani, Ratnasari Ratnasari

Views: 222 | | Language: ID | DOI: 10.14710/hnhs.2.2.2019.48-55
Received: 15 Aug 2019; Accepted: 20 Nov 2019; Published: 29 Nov 2019.
PDF
48-55

Dina Ayu Mentari, Sarah Ulliya

Views: 50 | | DOI: 10.14710/hnhs.2.2.2019.56-61
Published: 15 Nov 2019.
PDF
56-61