skip to main content

JEJAK LANGKAH SEJARAH PERPUSTAKAAN

*Anita Nurmasari  -  , Indonesia

Citation Format:
Abstract

Abstrak
Peradaban manusia tidaklah statis, peradaban manusia berjalan amat dinamis. Dari masa kemasa manusia berusaha mengaktualisasikan dirinya dengan berbagai cara, melalui gambar, melalui tulisan, melalui gerakan dan sebagainya. Sejarah perpustakaan menggambarkan perjalanan manusia yang bermula berkomunilasi dengan gerakan, lewat gambar dan akhirnya lewat tulisan sejak ditemukannya huruf. Huruf-huruf yang terangkai menjadi suatu kumpulan tulisan yang diabadikan diatas daun, di atas batu, kulit binatang dan kemudian tersimpan dalam perpustakaan adalah warisan bagi generasi sesudahnya. Perputakaanpun menjadi kian berkembang dengan teknologi yang kian canggih, melintas batas tanpa sekat antar negara dan antar ilmu pengetahuan yang makin melengkapi.
Kata Kunci : tulisan, sejarah, perpustakaan

Fulltext View|Download

Last update:

No citation recorded.

Last update:

No citation recorded.