Vol 5, No 1 (2021)

JOAC Online

Table of Contents

Articles

Nurul Fadhilah, Karno Karno, Budi Adi Kristanto
PDF
1-13
Erni Iqfarina, Karno Karno, Adriani Darmawati
PDF
14-22
Alfath Safira Derasmareta, Adriani Darmawati, Susilo Budiyanto
PDF
23-31
Lukluk Nims Ayu Chiyroh, Karno Karno, Dwi Retno Lukiwati
PDF
32-40
Mujiono Mujiono, Kharisun Kharisun, Budi Prakoso
PDF
41-48
Delia Anindyarasmi, Susilo Budiyanto, Endang Dwi Purbajanti
PDF
49-56
Rizkia Mirsha Salsabila, Karno Karno, Endang Dwi Purbajanti
PDF
57-65
Lis Indriyani, Sutarno Sutarno, Sumarsono Sumarsono
PDF
66-73