Peranan Kaedah-Kaedah Fundamental Kebahasaan Dalam Penetapan Produk Halal Download