skip to main content

The Eruption of Mount Kelud and It’s Impacts in Blitar 1919-1922

*Ulin Nihayatul  -  Master Program of History Faculty of Humanities Diponegoro University, Indonesia
Agustinus Supriyono  -  Department of History, Faculty of Humanities, Diponegoro University, Indonesia
Haryono Rinardi  -  Department of History, Faculty of Humanities, Diponegoro University, Indonesia

Citation Format:
Abstract

This study is meant to deal with the aftermaths of Mount Kelud Eruption from 1919 to 1922 in the region of Blitar, which is focused on the effects of Mount Kelud eruption on the economy and its impacts for the three years following the eruption. The aftermaths of Mount Kelud eruption of 1919 had caused many of the residents lose their livelihood, families and damages to the plantations in the region of Blitar. The damages affecting the plantations made the local economy in the region of Blitar drop. This economic slump certainly impeded the development progress in the Gemeente of Blitar, a Gemeente had been formed in the region of Blitar shortly before that.  The extensive environmental devastation, inside the gemeente and the outer parts of the regency’s regions forced the regional government of Blitar Regency to allocate aids funds to handle the casualties, make the repairs and constructions of the facilities in the region of Blitar.

Fulltext View|Download
Keywords: Eruption, Mount Kelud, Blitar

Article Metrics:

 1. Bleeker, Pieter, (1844). Bleekers Papers, 1844-1867, Volume 3
 2. Decentralitatie Verslag, 1919 – 1920
 3. Dingemans, L.F. (1923). Nota in Zake De Maatregelen Getrofeen Op Verkeers, Hygienisch, En Economisch Gebied In De Kloeteruptie van 19 op 20 Mei 1919. Kediri
 4. Grijns, C.D. (1979). A La Recherche du ‘Malayu Betawi’ ou Parler Malais de Batavia, Archipel, 17:135-136
 5. Harderwijk,Vulkaanrampen in Ned. Oost-Indië, dalam http://www.quickiwiki. com/nl/Kelud, retrieved 10 April 2015
 6. Kawan Kita, 26 Mei 1919
 7. Kemmerling, G.L.L. (1921). Amount of Ejected Ash and Pumice of the Kelut Eruption in 1919 E. 19. Bandung: Perpustakaan Direktorat Vulkanologi
 8. ___________. (1921). Gas Eruptions of the Kelut In 1919 Wedusgembels of the Kelut 1919 Disadvantageous Effect of the Ash Rain of Gunung Kelut in 1919 E. 19-5. Bandung: Perpustakaan Direktorat Vulkanologi
 9. ___________. (1946). Gas Eruptions of the Kelut in 1919 Wedusgembels of the Kelut 1919 Disadvantageous Effect of the Ash Rain of Gunung Kelut in 1919. Bandung: Perpustakaan Direktorat Vulkanologi
 10. Kerchman, F.W.M. (1905-1930). 25 Jaren Decentralisatie in Nederlandsch Indie. Semarang: Uitgegeven Vereeniging voor Locale Belangen
 11. Koning, J. “De Kloetramp van 20 Mei 1919”, Soerabaiasch Handelsblad, July 1919
 12. Mies Grijns. (1979). De Koloniale Stad in Indonesie. Leiden: Doctoral Scriptie
 13. Reksowirogo, L.D. (1979). Data Dasar Gunung Api Indonesia. Bandung: Direktorat Vulkanologi
 14. Van Bemmelen, R.W. (1949). The Geology of Indonesia. The Hague: Martinus Nijhoff
 15. Verslag Burgerlijke Openbare Werken Nederlandsch-Indie over Jaren 1919 en 1920 (1925). Weltevreden : Landsdrukkerij

Last update:

No citation recorded.

Last update:

No citation recorded.