Vol 2, No 19 (2016)

Jurnal Kelautan Tropis

Cover Page

Table of Contents

Articles

Rini Pramesti, AB. Susanto, Wilis A S, Subagiyo Subagiyo, Yohanes Oktaviaris
PDF
Retno Hartati, Rudhi Pribadi, Retno W. Astuti, Reny Yesiana, Itsna Yuni H
pdf
Ita Riniatsih
PDF
Sugeng Widada
PDF
Chrisna Adhi Suryono
PDF
Edi Wibowo Kushartono, CB. Ronaldi Chandra E, Retno Hartati
PDF
Ali Djunaedi, Rudhi Pribadi, Retno Hartati, Sri Redjeki, Retno W. Astuti, Bintang Septiarani
PDF
Chrisna Adhi Suryono
PDF
Warsito Atmodjo
PDF
Adi Santoso, Endang Sri Susilo
PDF
Subagiyo Subagiyo, Ria Azizazh Tri Nuraeni, Wilis Ari Setyati, Adi Santoso
PDF
Ali Djunaedi, Heri Susilo, Sunaryo Sunaryo
PDF
Agus Trianto, Ni Komang Tri Utami, Ocky Karna Radjasa, Isai Yusidharta, Wiratno Wiratno
PDF